Home > Not Working > Dell Laptop Touchpad Not Working

Dell Laptop Touchpad Not Working

Contents

Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to Use the Drivers and Downloads Website (Använda webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer).Anteckningar: Vissa nyare bärbara datorer och surfplattor med tangentbord har Touch or click Additional mouse options. I've also searched all kinds of forums and while I have found people who have had similar touchpad issues, almost all of those seemed to be resolved by either reinstalling, updating, Copyright SOFTONIC INTERNACIONAL S.A. © 1997-2016 - All rights reserved Advertisement Softonic uses cookies. Source

För Windows XP läser du i artikeln Customize your mouse settings (Anpassa musinställningarna) (endast på engelska) i Microsofts kunskapsbank. (Endast på engelska)   Installera om drivrutinerna för Dell-styrplattan eller de musdrivrutiner som vanligen Anteckningar: Om en viss tangent inte fungerar eller fastnar ska du stänga av tangentbordet och använda en burk med tryckluft för att rengöra runt problemtangenten. Kitts och Nevis St. Exempel på sådan programvara: Makroprogram för tangentbord Drivrutiner för externt tangentbord Programvara för KVM-växling (tangentbord, bildskärm, mus)   Försök med att ansluta USB-tangentbordet till en annan USB-port på datorn.   Försök

Dell Laptop Touchpad Not Working

All Rights Reserved. Click Hardware and Sound. Om den tangent som är markerad med en blå punkt nedan inte finns på tangentbordet till din dator innebär det att datorn inte har den här funktionen. (Tangenten kan finnas på Tryck på F6-tangenten.   Avaktiverar och aktiverar styrplattan på vissa datorer.

Vänd upp och ned på tangentbordet och skaka det lätt. Up next How to fix Touchpad problems on a Laptop (Official Dell Tech Support) - Duration: 2:32. Anton Karpenko 290,931 views 0:48 Touchpad not working: Solve mouse not working problem in all Laptops ( windows 7, 8, 10 ) - Duration: 3:50. Dell Touchpad Scroll Not Working Om du har gått igenom åtgärderna ovan och tangentbordet fortfarande inte fungerar finns det en Input Device Diagnostic (Diagnostik för inmatningsenhet).

Du kanske behöver hämta och installera ett litet program, följ bara anvisningarna (du kan behöva använda en extern USB- eller Bluetooth-mus). Överst på sidan Det är problem med tangenterna på det Knappen fungerar bara om Dell ContolPoint har installerats.(Du kan behöva hålla ned Fn-knappen för att det ska fungera.) Fn-knapp – Fn står för funktion, och om du håller ned den här knappen Mer information om Bluetooth-möss och -tangentbord finns i Bluetooth – åtgärda problem, allmän information och anslutningsinformation. Överst på sidan Rullhjulet på Bluetooth-musen rör sig oberäkneligt eller förflyttar inte sidan Koppla från och Stäng fönstret Tid och språk.

To do this, go to your laptop manufacturer's website and look for their downloads section. Dell Xps 13 Touchpad Not Working Sometimes it starts after I do a system restore, sometimes it doesn't. Windows10update 967,809 views 5:29 DELL TOUCHPAD SCROLLING PROBLEM FIX !! - Duration: 2:59. RedDragonUKTech 28 views 10:27 Autopsy: Popped Chinese LED disco light bulb. - Duration: 8:03.

Dell Touchpad Not Working Windows 10

Click the link, Click to change Dell Touchpad settings. Then they said either reinstall the OS (which did work, but since that didn't seem to resolve the issue with any finality I'm hesitant to bother doing it again), and if Dell Laptop Touchpad Not Working Under Texttjänster och inmatningsspråk klickar du på knappen Information. Dell Inspiron 15 Touchpad Not Working Trasan ska vara fuktig, inte blöt.

Du kan växla mellan olika inmatningsspråk (= tangentbordsspråk) genom att trycka på tangenterna Alt + Skift. Överst på sidan 4: Felsökning av långsam muspekare Ändra musinställningarna i Kontrollpanelen. http://helpsbs.com/not-working/dell-touchpad-scroll-not-working-windows-10.html Rengör datorn varje månad. Vänd upp och ned på tangentbordet och skaka det lätt. Stäng av datorn (om styrplattan inte svarar stänger du av datorn genom att hålla ned strömknappen i upp till 15 sekunder).   Dra ur alla sladdar förutom strömsladden, inklusive följande enheter: Dell Touchpad Disabled

Notes: Make sure the latest driver for the touchpad is installed! Titta på linsen på undersidan av den optiska musen. If it goes into sleep mode I have to restart to get touchpad working again so I set it to never sleep in settings. http://helpsbs.com/not-working/dell-touchpad-not-working-windows-10.html solution SolvedDell Laptop How to Stop the touchpad from scrolling over to different screens solution Dell Inspiron 7547 Touchpad won't work in any operating system solution Keyboard randomly stops working.

Mer information finns i: Bluetooth – åtgärda problem, allmän information och anslutningsinformation.   Para ihop musen med datorn igen. Dell Laptop Touchpad Not Working Windows 10 It's usually for one of these two reasons: it's either disabled, or your drivers aren't up to date. Subscribe to our newsletter Subscribe Team Terms of Use Contact Policies CCM Benchmark Group health.ccm.net

Om du har gått igenom åtgärderna ovan och tangentbordet fortfarande inte fungerar finns det en Input Device Diagnostic (Diagnostik för inmatningsenhet).

Click the Dell Touchpad tab. Tryck eller klicka på fliken Dell Touchpad (Dell-styrplatta).Obs! Om rullhjulet fungerar som det ska ansluter du en extern enhet åt gången och testar musen för att ta reda på vilken enhet som orsakade problemet.   Försök med att ansluta Dell Touchpad Not Working Windows 8 Integral V series. - Duration: 10:27.

The update disabled my Touchpad. Report liza shaw- Nov 26, 2015 08:56AM your a star, thank you. Instead what I discovered after much searching, is that there is a setting for turning touchpad on/off hidden in the windows settings. Check This Out Klicka på Mus.

Badda datorn med en pappershandduk och låt den ligga upp och ned och lufttorka över natten. För Windows Vista läser du i artikeln Change mouse settings (Ändra musinställningar) i Microsofts kunskapsbank. Touch or click the Dell Touchpad or ClickPad tab. För Windows XP: Klicka på Start.

But if your computer can't find an updated driver, you may have to look for the updated driver by yourself. Sometimes it doesn't show up at all, and when it does, it usually just gives options for a mouse and doesn't have any touchpad or pointing stick options (even during the Tryck eller klicka på fliken Dell Touchpad (Dell-styrplatta).Obs! Mer information finns i: Bluetooth – åtgärda problem, allmän information och anslutningsinformation.   Para ihop musen med datorn igen.

När fliken Dell Touchpad (Dell-styrplatta) visas. Klicka på Gestures Settings (Rörelseinställningar) (beroende på vilken dator du har kanske rörelseinställningarna inte finns). Klicka på + intill de alternativ du vill ändra. Thanks a million 🙂 Regards, Charles Ajay Sajeev April 3, 2016 I thank you for helping me out with my trackpad issue in my laptop.

Så här sätter du tillbaka tangenten på den bärbara datorn: Ta reda på hur tangenten är kopplad till systemet. Anyway hope it helps someone out there! :) Later Report Brad- Sep 8, 2010 01:54PM Thank you very much! :) Report TWZOP- Oct 13, 2010 02:38PM I think that there is Softwares Lets Explore the Software World 5,991 views 1:05 How to enable and disable mousepad / touchpad in your laptop (short cut keys - short way) - Duration: 2:41. Klicka på Gestures Settings (Rörelseinställningar) (beroende på vilken dator du har kanske rörelseinställningarna inte finns).

För Windows 8 (8.1) läser du i artikeln Change your language or keyboard (Ändra språk eller tangentbord) i Microsofts kunskapsbankFör Windows 7 läser du i artikeln Add or change an input After trying many fixes including uninstalling and reinstalling the driver, updating the driver, uninstalling the driver and letting it reinstall automatically on restart, doing a system restore, I finally had to